Met goede en gelukkige medewerkers je groei versterken

Herken je dit?

 • Je loopt van hier naar daar om van alles te regelen. ’s Avonds als iedereen naar huis is begin je eindelijk aan ‘je eigen werk’.
 • Allerlei personeelsproblemen of -vragen komen altijd bij jou terecht: conflicten tussen collega’s, medewerkers die vertrekken, feedbackgesprekken die gehouden moeten worden… Iedere keer opnieuw vraagt dit energie van je en ook tijd, tijd die je liever aan je business besteedt.
 • Er is niemand met wie je eens kan sparren over deze personeelskwesties of aan wie je dit kan doorgeven want die expertise is nu eenmaal niet in huis.

‘Met goede en gelukkige medewerkers je groei versterken’ biedt jou

 • een kader voor jouw personeelsbeleid zodat je niet telkens hoeft na te denken hoe je de zaken aan moet pakken wanneer ze zich voordoen – dit wordt volledig voor jou uitgewerkt
 • een aanpak op maat, die weerspiegelt wie jij als werkgever wil zijn, die de cultuur die jij belangrijk vindt reflecteert
 • een beleid op vlak van personeel waar zowel jij als je werknemers achter staan
 • medewerkers die fier zijn om voor jouw organisatie te werken en er helemaal voor te gaan!

Of om het met de woorden van Richard Branson te zeggen: ‘clients do not come first, people come first. If you take care of your people, they will take care of the clients’.

Hoe we daarvoor zorgen?

 • We stellen een beleid op dat aangeeft hoe jij om zal gaan met verschillende soorten personeelsvraagstukken
 • We gaan uit van wie jij wil zijn als werkgever en zetten dit om in concrete acties
 • We formuleren wat er nodig is om de juiste medewerkers aan te trekken
 • We werken een manier uit om je medewerkers nóg beter te maken en talenten te ontwikkelen
 • We bouwen aan een organisatie waar mensen graag werken en blijven

Op het einde van het traject heb je:

 • Je gewenste identiteit als werkgever vertaald naar concrete acties om deze te bereiken
 • Een personeelsbeleid waarin de gewenste cultuur de rode draad vormt
 • Zicht op welke profielen jouw organisatie nodig heeft om de toekomst tegemoet te gaan
 • Helder wat je van je medewerkers verwacht
 • Een duidelijke aanpak voor het aantrekken van nieuw talent
 • Een duidelijke visie op hoe je omgaat met de talenten in je organisatie
 • Uitgewerkt hoe je de interne communicatie aanpakt
 • Welzijn een plek gegeven in je personeelsbeleid

Ik ben Hilde en ik help jou graag om het beste naar boven te halen in jouw mensen en jouw organisatie zodat jullie samen volle bak vooruit kunnen!

Waarom kies je voor mij?

Ik doorzwom al heel wat watertjes, van kleine tot (delen van) grote organisaties, zowel in de privé als bij de overheid, van ondersteunende HR- tot managementfuncties en coach. Vanuit deze rijke ervaring groeide mijn visie op een strategisch HR-beleid en ik popel om dit nu door te geven aan organisaties die hier beter van kunnen worden. Ik zie immers welk effect dit heeft op de medewerkers en bijgevolg op de resultaten van het bedrijf!

Ik vergelijk mezelf hierbij wel eens met een kolibrie:

Ik vraag van jou goesting om erin te vliegen, met daarbij de nodige tijd en openheid die nodig is om dit traject te laten slagen. We gaan stap voor stap te werk zodat jij na 6 maanden je HR-beleid op poten hebt staan.

Het traject bestaat uit 4 modules:

 1. ‘ik als werkgever’: waarden, werkgeversidentiteit en organisatiecultuur
 2. van strategische doelstellingen naar optimale personeelsbezetting: profielbepaling en aanwervingsbeleid
 3. van goede naar nog betere medewerkers: inzetten op talentmanagement
 4. behouden van goede èn gelukkige medewerkers: transparante interne communicatie en een gedragen welzijnsbeleid

Wij jij een topwerkgever worden en samen met mij bekijken hoe we dat kunnen realiseren?

Zit je nog met vragen zoals:

Investeren in personeelsbeleid kan al snel renderen. Je beslissingen zullen gebaseerd zijn op een duidelijke visie en daardoor vaak beter of effectiever zijn. Denk maar aan de kost van een foute aanwerving: je betaalde de selectieprocedure, de tijd die collega’s staken in het inwerken van de nieuwe medewerker, het loon van de medewerker zelf die niet rendeerde, enz. om daarna helemaal opnieuw te moeten beginnen. Niet alleen weggegooid geld, maar ook frustraties bij je huidige medewerkers…
Door met mij in zee te gaan, koop je mijn tijd in. Ik neem je een heel stuk van het werk uit handen waardoor zaken sneller vooruit kunnen gaan. Natuurlijk heb ik je regelmatig nodig, maar je hoeft niet alles zelf meer te doen en kan je kostbare tijd aan andere zaken besteden.
Dat kunnen we zelf toch ook? Waarom zou ik daarvoor een consultant nemen? Medewerkers hebben veel talenten, dat klopt. Maar ze hebben ook hun dagelijkse job die veel van hun tijd inneemt waardoor zaken vertraging oplopen. Daarnaast is een externe kijk vaak net verfrissend en doe je op die manier andere inzichten op. Bovendien is het verstandig om soms gevoelige zaken net door een objectieve, externe partij te laten opnemen.

Testimonials

Overtuigd?

Meld je dan aan voor een intakegesprek waarin we verder kennis maken en bekijken hoe we jouw personeelsbeleid op de kaart kunnen zetten!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang de praktische minigids